- 100 meter fra grunnstøting

Skip med 800 tonn last om bord drev hjelpeløst mot grunne i Fensfjorden i natt. Berget av Kystvaktskip.