De fleste godtar selvangivelsen

Over halvparten av skattyterne overlater hele jobben med selvangivelsen til ligningsmyndighetene.