Sexkjøp-debatt på Kvarteret

Loven som forbød kjøp av sex i 2009 er fortsatt kontroversiell. Hva viser erfaringene så langt? Og er de prostituerte fortsatt taperne?