KK vil lære av det som gikk galt

Kvinneklinikken beklager det som skjedde, men avventer Helsetilsynets behandling.