**- ** Hver dag vi ringer, er fengslene fulle, sier seksjonsleder Tor Kjersem, lederen for arrest— og fremstillingsseksjonen i Hordaland politidistrikt.

Når politiet pågriper lov­brytere som skal i varetekt, havner de først i politiarresten. Der bruker Kjersem og hans folk mye av sin tid på å få dem plassert i en fengselscelle. Etter boken skal det skje innen to døgn.

- Ideelt sett skulle det vært plasser til alle i Bergen fengsel. Men det klarer ikke Kriminalomsorgen å skaffe. Mange blir sittende langt på overtid i arresten, noen opptil syv døgn, sier Kjersem.

Han forteller om en arbeids­hverdag som i stor grad handler om å transportere varetekts­fanger rundt store deler av landet.

- Vi må hele tiden lete etter fengsler med ledige plasser. Skal vi fly en fange til Ålesund, for eksempel, koster det rundt 17.000 kroner. To tjenestemenn må følge én fange. I tillegg kommer kanskje overtidsbetaling for våre folk.

Hittil i år har politiet flydd til sammen 40.000 kilometer mellom ulike destinasjoner i Norge.

Det tilsvarer jordens omkrets ved ekvator.

Pengene flyr

Det store varetektspuslespillet har en høy prislapp.

Så langt i år har Hordaland politidistrikt brukt over 850.000 kroner til ekstraordinære fange­transporter, ifølge Kjersems regnskapstall.

Det gjelder bare flyreisene, og beløpet er på ingen måte rekordhøyt. For hele 2010 kom de tilsvarende utgiftene på nær to millioner kroner.

- Den situasjonen kan vi komme i igjen. Det er ikke noen varetektskrise nå. Men for oss er det krise hele tiden, sier Kjersem.

På politihuset i Bergen sitter også Gunnar Fløystad, politi­inspektør og leder for retts- og påtaleenheten. Han oppfatter at situasjonen er uholdbar.

- Selv om det tidvis ikke sitter så mange på overtid, sitter varetektsfanger fortsatt regelmessig for lenge i arresten. Det er ikke sånn vi burde ha det i en rettsstat, sier Fløystad.

«Ond sirkel»

Politiinspektøren kikker ned i noen papirer han har på pulten. Der fremgår det at én i arresten har sittet der fem dager og 15 timer, en annen i over fire døgn. Også Fløystad peker ut Kriminalomsorgen som de ansvarlige.

- Kriminalomsorgen er pålagt å sørge for at personer i varetekt overføres tidsnok til fengsel. Situasjonen har vært uholdbar lenge, og det er ikke gjort nok for å løse den. Dette går ut over bekjempelsen av kriminalitet. I verste fall gjør plassmangelen at vi må løslate folk som er arrestert, men som absolutt burde vært holdt fengslet og dømt.

- Hva tenker du om at det gjerne går med en million kroner i året til å fly rundt med fanger?

- Vi hadde absolutt trengt dem til helt andre oppgaver. For eksempel kunne det finansiert to stillinger ekstra i året. Og regnestykket er jo vesentlig større om vi tar med all tiden som brukes til fangetransportene.

- Har aldri ledig

I region vest er det Per Sigurd Våge som har det øverste ansvaret for Kriminalomsorgen.

Hans region disponerer i dag 270 lukkede og 200 åpne soningsplasser, fordelt på fengsler i Bergen, Vik, Ålesund og Hustad.

Soningsplassene er nesten alltid fulle, ifølge Våge.

- For å ta inn nye varetektsinnsatte fra politiarresten, må vi flytte innsatte fra lukket avdeling til åpen avdeling. Vi bruker store ressurser på logistikk. Vi kunne heller tenkt oss å bruke mer tid på arbeidstrening, rehabilitering og utvikling for den enkelte innsatte, sier han.

Å få flere soningsplasser er den mest effektive måten å lette presset på, mener Våge.

I region vest har Kriminalomsorgen derfor foreslått en utvidelse av Bergen fengsel, samt bygging av nytt fengsel i Ålesund. Dette vil ifølge Våge gi til sammen rundt 150 nye, lukkede soningsplasser på Vestlandet, men innebærer investeringer på flere hundre millioner kroner.

- Det blir en kamp om de statlige bevilgningene. Men det koster å håndtere et trygt samfunn, sier han.

Tilbake i arresten Tor Kjersem med en drøm.

- Et varetektsfengsel i Bergen med 200 plasser. Da hadde vi kanskje sluppet all denne reisingen.