Fant åpen sprekk i fjellsiden

Endelig vurdering av rasområdet kommer tidligst i morgen.