Frontkrasj i tunnel

To biler har kollidert front mot front i Haukanestunnelen på riksvei 7. To personer er skadet