• EKSPORT: I 2010 sendte Sekkingstad AS på Sotra nær 25.000 tonn laks og ørret ut i verden, til en verdi av nesten 1,5 milliarder kroner.

Vil gjøre Bergen til gastronomisk hovedsted

Bergen vil søke om å bli UNESCOs sjømatby. Mulighetene for at det skulle gå i orden er absolutt til stede, mener næringsbyråd Gunnar Bakke.