Det bekrefter også geolog Njål Farestveit i Statens vegvesen.

— Det er først og fremst flomskred som har en sterk sammenheng med nedbør. De utløses når jorden er mettet på vann. Flomskredfaren henger også sammen med grunnvannstanden. Det har aldri vært målt høyere grunnvannstand i Fana enn under Hatlestad-raset, sier Farestveit.

Meteorologene varsler store nedbørsmengder på Vestlandet fredag og i helgen. Snøskredfaren er betydelig i fjellet, melder NVE. Men mye nedbør øker også faren for jord— og steinras.

Men også steinsprang kan utløses av mye nedbør.

BT har koblet ras og nedbør på Vestlandet fra 2003 til 2012. Statens vegvesens skreddata inneholder 2964 ras som har truffet offentlig vei i disse årene. 1520 av rasene skjedde mens eller etter at det regnet.

— Jeg har vært med på å undersøke steinsprang som har skjedd i tindrende klart vær. Men hvis regnet vasker vekk det som binder steinmassene sammen, kan regn også utløse steinsprang, sier geologen.

Forventer mer ekstremnedbør

(NB: Grafikken kan fungere dårlig i Internet Explorer. Prøv en annen nettleser om du får problemer!)

Frem mot århundreskiftet forventer forskerne at ekstremnedbøren skal øke med 20 prosent.

Med 95 prosent sannsynlighet er det menneskeskapte klimaendringer som forårsaker endringen. Dette har en direkte årsakssammenheng med nedbørsøkningen, sier Idar Barstad:

Og det finnes flere. For eksempel er raset ved Hatlestad terrasse i 2005, som fikk de mest alvorlige følgene av alle ras i denne perioden, ikke med fordi det traff en privat vei. Det er derfor ikke inkludert i veivesenets datasett.

Mer fuktighet vil trekke nordover mot polen for å få en høyere energiform til klimasystemet, det forskerne kaller entropienproduksjon.

Mest jord, ofte stein

— Resultatet blir mer nedbør og typisk flere skred, sier Barstad.

— Det er en sterk sammenheng mellom nedbør og skred, sier forsker Idar Barstad ved Uni Research.

Forskningsprosjektet Geoextreme, et samarbeid mellom fem ledende forskningsinstitusjoner hvor blant andre Bjerknessenteret og Uni Research har deltatt, har slått fast at nedbør er den hyppigste årsaken til at skred utløses i Norge.

Det bekrefter også geolog Njål Farestveit i Statens vegvesen.

— Vi analyserte 8000 skred. Nedbør var veldig fremtredende som utløsende faktor, spesielt på Vestlandet og delvis i Nord-Norge, sier Barstad.

— Det er først og fremst flomskred som har en sterk sammenheng med nedbør. De utløses når jorden er mettet på vann. Flomskredfaren henger også sammen med grunnvannstanden. Det har aldri vært målt høyere grunnvannstand i Fana enn under Hatlestad-raset, sier Farestveit.

Men også steinsprang kan utløses av mye nedbør.

— Jeg har vært med på å undersøke steinsprang som har skjedd i tindrende klart vær. Men hvis regnet vasker vekk det som binder steinmassene sammen, kan regn også utløse steinsprang, sier geologen.

Forventer mer ekstremnedbør

Frem mot århundreskiftet forventer forskerne at ekstremnedbøren skal øke med 20 prosent.

Med 95 prosent sannsynlighet er det menneskeskapte klimaendringer som forårsaker endringen. Dette har en direkte årsakssammenheng med nedbørsøkningen, sier Idar Barstad:

Mer fuktighet vil trekke nordover mot polen for å få en høyere energiform til klimasystemet, det forskerne kaller entropienproduksjon.

— Resultatet blir mer nedbør og typisk flere skred, sier Barstad.

Forskningsprosjektet Geoextreme, et samarbeid mellom fem ledende forskningsinstitusjoner hvor blant andre Bjerknessenteret og Uni Research har deltatt, har slått fast at nedbør er den hyppigste årsaken til at skred utløses i Norge.

— Vi analyserte 8000 skred. Nedbør var veldig fremtredende som utløsende faktor, spesielt på Vestlandet og delvis i Nord-Norge, sier Barstad.