Norske skip klatrer på rankingliste

Norske skip blir i stadig bedre stand. Bare é prosent av skipene som kontrolleres holdes nå igjen i utenlandske havner.