Cruiseflåten som besøker Bergen i år vil brenne av nærmere 7000 tonn drivstoff ved kai

Bergen er den havnebyen i Norge som har desidert størst forurensning.

Publisert Publisert

FORURENSING: Møreforsk har gjort beregninger av hvor mye cruiseskip legger igjen av forurensing ved kai. Foto: JAN M. LILLBØ (arkiv)

  1. Leserne mener

De største cruiseskipene brenner inntil 30 tonn drivstoff i døgnet ved kai. I år vil 300 skip forurense Bergen.

Cruisesesongen byr på ekstra utfordringer for Bergen ettersom flåten på 80 skip kommer i tillegg til offshoreskip og andre båter som frekventerer havnen hele året. Bergen havn er på forurensningstoppen i Norge. Beregninger Det Norske Veritas har gjort viser at utslipp fra alle typer skip i Bergen utgjør omtrent dobbelt så mye som Oslo havn på 2. plass. Dessuten forurenser et gjennomsnittlig cruiseskip mange ganger mer enn for eksempel et supplyskip som ikke er koblet på landstrøm.

Les også

Flere cruisepassasjerer enn noen gang, men Bergen havn har ikke fått noe «tak»

Vinden avgjør forurensning

Forsker Tobias Wolf-Grosse ved Nansensenteret sier at forurensningen spres annerledes på fine sommerdager enn på vinterdager med inversjon.

– På sommerdager med nordavind eller vestavind viser modellsimuleringene at utslipp fra skip i Bergen havn vil bli transportert mot bebodde områder nær sjølinjen (Sandviken, Bergenhus, Nordnes, Gyldenpris, Møhlenpris og Laksevåg), sier Wolf-Grosse.

På dager der luftforurensningen blir ført ut fjorden i høyere luftlag, vil forurensningen bare i liten grad bli transportert ned mot bakkenivå, hvor de har effekt på oss mennesker.

Les også

Ingen kan mer enn Tobias (29) om luftforurensing i Bergen

Tiltak på cruiseskipene

Kommunikasjonsdirektør Per Wiggo Richardsen i Det Norske Veritas GL AS sier mange tiltak kan redusere forurensningen når skip ligger i havn.

– Katalysator om bord kan redusere utslipp av nitrogenoksider (NOx) med 80 prosent. Skip som benytter LNG som drivstoff har rundt 90 prosent reduksjon av NOx, 100 prosent reduksjon av svovel, og potensielt 10–20 prosent CO₂-reduksjon.

Richardsen peker videre på at landstrøm kan redusere utslipp til luft med 100 prosent.

– Mange skip har også installert «scrubbere» som reduserer utslippet av svoveloksider, noe som også vil ha en stor effekt for luftkvalitet lokalt, sier han.

13.000 dieselbiler

Fagsjef Hallstein Havåg i Bellona sier at forbrenning av 30 tonn drivstoff i døgnet fra et stort cruiseskip tilsvarer utslippet fra 13.000 dieselbiler.

– Skipene er som små byer. De har mange systemer som skal holdes i gang, blant annet varme og ventilasjon. Det krever mye energi.

Håvågs regnestykke er som følger:

– I snitt kjører hver diesel personbil 42,5 km og bruker 2,8 liter pr. dag. Det tilsvarer 2,3 kg diesel pr. dag. 30 tonn diesel pr. dag på store cruiseskip i havn, tilsvarer altså 13.043 dieselbiler pr. dag, forklarer han.

En annen sammenligning som gjerne brukes er at et cruiseskip ved kai krever like mye energi som 1500–2000 leiligheter. Energien får skipene ved å fyre opp diesel.

–Få det farlige vekk!

Seniorforsker Susana Lopez-Aparicio ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) har tidligere jobbet med beregninger knyttet til Oslo havn. Hun sier at det kan være villedende å sammenligne cruiseskip og biler direkte.

– Utslipp fra biler foregår på bakkenivå, og har dermed høyere innvirkning på mennesker, mens utslippene fra cruiseskipene foregår mange etasjer over hodene våre.

Seniorforskeren sier følgende om forholdet mellom utslipp og konsentrasjon:

– Å begrense den største utslippskilden bidrar ikke nødvendigvis til den største konsentrasjonsreduksjonen i luften der folk oppholder seg. Foregår utslippet langt fra folk bidrar det relativt mindre til vår eksponering enn et tilsvarende utslipp midt i byen. En pipe er nettopp laget med det formålet: Få det farlige vekk fra oss!

–Strengere lovgiving

Miljøbyråd i Bergen, Julie Andersland, skiver i en e-post at kommunen samarbeider tett med havnevesenet om å elektrifisere havnen.

– Er det greit nok at cruiseflåten forurenser så lenge forurensningen forsvinner «ut fjorden og opp i høyere luftlag» slik forskeren forklarer?

– Det er aldri greit med forurensning. Målet er å redusere utslippet på sikt. Her må staten på banen via Enova. Strengere lovgiving er mulig. Et konkret tiltak er innføring av NECA (NOx emission control area) sone langs kysten. Dette er en diskusjon som Norge deltar igjennom IMO, og utfallet her vil ha konsekvens for NOx-utslippene fra cruiseskip, skriver Andersland.

Høye investeringer

Direktør Nils Kristian Nakstad i Enova sier landstrøm er et viktig satsingsområde i arbeidet med å senke utslippene av klimagasser.

–Hvorfor er ikke Bergen tilgodesett med midler til landstrøm for cruiseskip?

– Syv prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger til kai. Landstrøm for cruiseskip krever høye investeringer fordi disse skipene ofte har et mye større effektbehov. Samtidig er den totale brukstiden for cruisekaiene gjennom året lav. Enova rangerer søknadene til støtte om landstrøm ut fra anleggets brukspotensial målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om. Vi kommenterer for øvrig ikke årsaken til eventuelle avslag, sier Nakstad.

Publisert