- Kommunelege tar feil

Helsepersonell som ikke varsler foreldre når barn forteller om en voldtekt, har misforstått lovverket. Det fastslår Helsedepartementet.