Åtte år siden forrige dødsulykke

Siloulykker er relativt vanlig innen jordbruksnæringen, men blir som oftest avverget i tide. Gårsdagens dødsulykke var den første siden 1995.