Ville finsikte elever

Bruker du tobakk, alkohol eller andre rusmidler?Er du døpt i den Hellige Ånd (taler i tunger) Har du hatt faglige problemer?