Ett år i psykiatri-kø

109 pasienter står på venteliste ved Åsane Voksenpsykiatriske Poliklinikk.