- Rasområdet må sikres snarest

Bergen kommune vil nå gå veien om namsretten for å sikre utbedring av det rasutsatte området i Teigane i Indre Arna.