Dramastudenter mot studiekutt

Midt i studieåret fikk dramastudentene ved Høgskolen i Bergen beskjed om at tilbudet de skulle fortsette på til høsten, trolig blir tatt bort.