Arv uavhengig av farskap

En dom i Høyesterett februar 1998 fastslår at arvespørsmålet ikke kan kobles til farskapssaker.