Tog innstilles grunnet anleggsarbeid

Nattogene på Bergensbanen og Dovrebanen innstilles natt til søndag fordi Jernbaneverket skal foreta omfattende anleggsarbeid på banestrekningene.