Vil frata fylket ansvaret

Byrådet vil frata Hordaland fylkeskommune ansvaret for å forvalte Bryggen.