Møter motstand fra naboer

Ikke alle føler seg like trygge på at Hæve-brødrenes rosenrøde beskrivelse vil bli virkelighet.