- Ikke belegg for domstol-kritikk

Lagmann og avdelingsleder i Gulating, Martin Tenold, mener det ikke er grunnlag for å hevde at dommere ikke leser dokumenter i saker de skal behandle.