Rådyre rentepåslag

Bergen kommune har enkelte år tatt seg svært godt betalt for å formidle lån til investeringer i vann og avløp.