Lovar veg til 2004

I 12-tida i går small første salva på veganlegget Bulandet-Værlandet.