Tilstår 200 hytteinnbrudd

Den såkalte "Vandreren", bergenseren Terje Larsen (43), møtte i dag i Ringerike forhørsrett, siktet for i alt 221 hytteinnbrudd.