Landets yngste asylsøkjar

Fem år gamle Ibrahim er truleg landets yngste einslege asylsøkjar. På asylmottaket i Florø har han selskap av fire eldre søsken.