Etterlyser vitner til påkjørsel

Politiet etterlyser vitner til en påkjørsel i et gangfelt ved Inndalsveien 49a onsdag 9. januar kl. 1658.