Bergen og fylket på kollisjonskurs

Det går mot full konfrontasjon mellom Bergen kommune og fylkeskommunen om riksvegbudsjettet for 2003. Fylkesutvalget innstilte i går til fylkestinget å vedta 90 prosent til fylket og bare 10 prosent til Bergen.