Vikernes fikk åpen soning

I august ble Varg Vikernes innvilget soningsplass på Berg fengsel.