To menn falt ned fra stillas

De to mennene skulle demontere et stillas da noe gikk galt. De to falt mellom fem og seks meter.