- Dei fleste foreldre gjer så godt dei kan

Måndag har 10.000 skuleelevar med seg eit spørjeskjema heim til foreldra. Men ingen må svare.