Sogn og Fjordane-kvinner på utdanningstoppen

To av fem kvinner i alderen 19 til 24 år frå Sogn og Fjordane tek høgare utdanning. Dette er langt meir enn i resten av landet.