Vil ha 50-sone i Løvstakktunnelen

Enkle midler som lavere fartsgrense og mer lys kan bedre sikkerheten i Løvstakktunnelen betraktelig.