Setter Fløyen på dagsordenen

Bergen kommune setter Fløyen på dagsordenen. Skøytebane, anlegg for skilek, akebakker og leirområder er blant tiltakene kommunen skal vurdere i forbindelse med fremtidig bruk av området.