Nordfjording på bankveggen

Er du barnefødd nordfjording, finst det ikkje grenser for kva du kan nå, på fotballbaner eller i skiløyper. Men å havna på sjølvaste bankveggen på Voss, det er det få som greier. Asvard Skipenes har gjort det.