Kun smuler til bussene

Mens Oslo Sporveier i fjor fikk over 30 prosent av sine inntekter i form av tilskudd fra Oslo kommune, måtte Gaia Trafikk nøye seg med 6 prosent fra Hordaland fylke.