Avviser tilbudet fra staten

110.000 kroner til hver av de tre klagerne på østsiden av landfestet til Osterøybrua i Bergen kommune. Ingenting til de tre på vestsiden av landfestet.