Bøndene sel mjølkekvotane

Talet på mjølkebønder rasar vidare nedover i Sogn og Fjordane.