Innrømmer hemmelige møter

Bystyremedlemmene Knut Vidar Schjenken, Bjørn Tore Olsen og Knut Holme Sulen bekrefter alle å ha vært på hemmelige møter med Terje Sørensen.