Byttet klær og rømte fra Oslo fengsel

Varetektsfangen og den besøkende mannen byttet klær og besøkskort inne i fengselet uten at fengselsbetjentene oppdaget det.