Studenter føder for 145 millioner

Lånekassen delte sist studieår ut 145 millioner kroner i fødselsstipend. Over 3000 mødre fikk stipend, bare seks studentfedre.