- Politijuristens omtale betyr ingenting

Førstestatsadvokat Walter Wangberg hevder at politijuristens skriftlige omtale av Geir Sælevik som siktet, ikke har noe som helst å si for hans status under etterforskningen.