Henla sakene mot Meltzer

Advokat Bjørn Meltzer (bildet) har vært under etterforskning for tre straffbare forhold. Tirsdag ble alle sakene henlagt som intet straffbart forhold.