Planen som gikk i bosset

Vågsbunnen ble valgt som prøveprosjekt. 200.000 kroner ble bevilget av Miljøverndepartementet. Og bystyret vedtok planen for kildesortering.