Vil ha bakmennene ekskludert

Fylkesstyret i Hordaland Fremskrittsparti foreslår i dag å ekskludere Sigrun Sangolt Natås, Terje Knudsen og John Mandelid.