Halverer skatten

I likhet med personer i de fleste såkalte frie yrker, er privatpraktiserende leger flinke å tilpasse seg den såkalte delingsmodellen.