Posten kjøper seg fri

Posten Norge AS har tilbydd Bømlo kommune 140.000 kroner for å koma seg ut av leigeavtalen om postlokale i Mosterhamn.