Lov med egenandeler i skolen

En rekke skoler har droppet skidagen etter pålegg fra Utdanningskontoret. Idet snøen smelter hevder kontoret at skolene har misforstått.