• - Det virker som arbeidsgiversiden står langt fra det vi mener vil gi en god skole, sier leder i Utdanningsforbundet i Bergen, Bjarne Mohn Olsvold. FOTO: Paul S. Amundsen

Økt fare for lærerstreik