- Medalje kan hindre at personellet blir friske

Forsvaret beholder den eksisterende medaljeordningen for «såret i strid».